+38 050 933 51 60
+38 093 369 29 10
UA RU EN
0

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, далі спільно названі – Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмеженому колу офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщено у відповідному розділі Веб-сайту mstnutrition.ua

Продавці, які мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту mstnutrition.ua та Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках mstnutrition.ua, приймають умови цього Договору про наведене нижче.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти. Натиснення на сторінці Веб-сайту mstnutrition.ua у відповідному розділі кнопки «купити» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, що вказані нижче.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.
1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «купити», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.
1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.

2.    ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті mstnutrition.ua та застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті mstnutrition.ua, направлене невизначеному колу осіб , зокрема покупцям.
«Акцепт» – – ухвалення Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті mstnutrition.ua шляхом додавання його до віртуального кошика та відправлення Замовлення.
«Товар» – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті mstnutrition.ua розміщена пропозиція продавця.
«Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт mstnutrition.ua та мають намір придбати той чи інший Товар.
«Продавець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту mstnutrition.ua мають намір його продати.
«Замовлення» – належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті mstnutrition.ua заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується продавцю.
«Законодавство» – встановлені українським чи міжнародним законодавством норми регулювання договірних правовідносин за Договором.
«Суттєвий недолік Товару» – недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

3.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту mstnutrition.ua , а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не передано у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
4.1. Продавець зобов’язаний:
o    виконувати умови цього Договору
o    виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;
o    передати Покупцю Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту mstnutrition.ua , оформленим замовленням та умовами цього Договору;
o    перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;
o    повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в цьому договорі.
4.2. Продавець має право:
o    в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

5. Права та обов’язки Покупця
5.1. Покупець зобов’язаний:
o    своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
o    ознайомитися з інформацією про Товар, розміщену на Веб-сайті mstnutrition.ua

o    при отриманні Товару в особи, яка здійснила його доставку, переконатися в цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати особу, яка здійснила його доставку Покупцю.
5.2. Покупець має право:
o    оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту mstnutrition.ua
o    вимагати від продавця виконання умов цього Договору;
o     на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

6.    ПОРАДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту mstnutrition.ua шляхом додавання Товарів до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки «В кошик!» або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, вказаним у розділі контактів Веб-сайту mstnutrition. ua

6.2. Строк формування Замовлення до 2 робочих днів із моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення надіслано у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

7.    ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці Веб-сайту mstnutrition.ua Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається залежно від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.
7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.
7.3. Покупець може оплатити замовлення такими способами:
1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, зазначений у рахунку, у т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку у розмірі 100% передоплати).
2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару.
3) Кредитною карткою такого типу:
o   Visa
o   Visa Electron
o   |Mastercard
o    Mastercard Electronic
o    Maestro
4) будь-яким іншим способом за домовленістю із Продавцем.
Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту mstnutrition.ua у відповідному розділі кнопки «купити» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

8.  УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ
8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання вказано на відповідній сторінці Веб-сайту mstnutrition.ua

8.2. При доставці Товарів до інших міст України або на території іншої країни, що виконується іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.
8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товарно-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній та оплаченій Покупцем, у комплектності згідно специфікації цього Товару та у належному (робочому) стані та якості.
Усі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними у розділі Контакти.

9.   УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, за винятком дня купівлі, якщо більш тривалий термін не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).

10.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.
10.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. За суперечками у зв’язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не вимагається.
10.3. Усі суперечки, розбіжності чи вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі стосовно його виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з міжнародним та українським матеріальним та процесуальним правом.

11.     ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань щодо оплати, якщо до

×
×

    СПОВІСТИТИ ПРО НАЯВНІСТЬ